loading

Historia

Historia ulicy, kamienicy oraz tradycji handlowych miejsca

Pałac Tarnowskich

Powstał on w XVII wieku po połączenie trzech sąsiednich kamienic wspólną barokową fasadą. W budynku zachowała się barokowa sień, a także barokowe portale (na których znajdują się herby Stary koń i Sulima) oraz portal ozdobiony herbami Szreniawa i Pogoń.

Po obu stronach wejściowego portalu znajdują się doskonale zachowane wgłębienia wyżłobione w kamieniu, które służyły do gaszenia pochodni. Ta krakowska rezydencja możnego rodu Tarnowskich jest typowym przykładem miejskiego pałacu. W okresie PRL-u w pomieszczeniach pałacu działała lubiana przez Krakowian i często odwiedzana winiarnia Baryłeczka.

Herb Leliwa

Tarnowscy – polski ród magnacki, którego nazwisko pochodzi od nazwy pierwszej siedziby rodu – Tarnowa. Za założyciela rodu uważa się komesa Spycymira Leliwitę który od początku XIV wieku używał już herbu Leliwy. Najsłynniejsze miasta założone przez Tarnowskich to: Tarnów, Tarnobrzeg, Tarnogród, Tarnogóra oraz Tarnopol, obecnie znajdujący się na Ukrainie. Ciała rodziny Tarnowskich spoczywają w kościele o. Dominikanów w Tarnobrzegu, gdzie znajduje się także cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Tarnowscy pieczętowali się herbem Leliwa, pieczętował się nim także polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg  Juliusz Słowacki.

Ulica Sławkowska

Ulica Sławkowska to jedna z ulic w Krakowie, będąca w średniowieczu częścią traktu prowadzącego do Wrocławia. Najstarsze zapiski o niej pochodzą z akt miejskich z 1307 roku.

W XIV i XV wieku powstała większość murowanych domów, ale całkowicie planowana zabudowa rozpoczęła się dopiero na początku wieku XVI. Powstawały budynki będące własnością kupców i rzemieślników, wśród których przeważali piwowarzy.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez PFR SA.

Top